საბანკო ანგარიშსწორება – ნიკა გრიგალაშვილი

ნიკა გრიგალაშვილი-აკრედიტივი

ნიკა გრიგალაშვილი-ინკასო

არჩილ მამულია ფასიანი ქაღალდები

თამო რევია საბანკო გარანტია

უნაღდო ანგარიშსწორება სალომე სხირტლაძე

ნანა აბესაძე ინკასო