ნინო ქავთარაძე – ვალდებულების შესრულება სამოქალაქო სამართალში

მაია ომიაძე – ნასყიდობის ხელშეკრულება

 

ზურა ნატროშვილი – ლიზინგი

 

მერი ლაბარტყავა – იჯარა


ანა ფეიქრიშვილი – ფრენშაიზინგის განვითარების ისტორია

 

სალომე სხირტლაძე-სესხი

 

ანრი ფხაკაძე – ნარდობა

 

ნელი ჩაჩაური – ტურისტული მომსახურება

 

ქეთი ბორცვაძე – შუამავლობა

 

სოფიკო მსუქნიშვილი – ამხანაგობა

 

მაკა ოქრუაშვილი-მიბარება

 

 

მაკა ოქრუაშვილი-მიბარება სასაქონლო საწყობში

 

 

ფრენშაიზინგი-ანა ფეიქრიშვილი

 

 

თამარ კურდღელაშვილი სარკინიგზო გადაზიდვები

 

 

სოფო მსუქნიშვილი-საერთო საქმიანობა

 

 

კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება და ვალდებულების დარღვევა

 

 

ნინო ღვედაშვილი დავალების ხელშეკრულება

 

 

ნინო ღვედაშვილი-საკუთრების მინდობა

 

 

სალომე სხირტლაძე-სესხის უზრუნველყოფა

 

 

ნასყიდობის ხელშეკრულება-მაია ომიაძე

 

 

მერი ლაბარტყავა-იჯარა ნაწილი მე 2

 

 

სალომე სხირტლაძე  სესხის ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საშუალებები

 

 

ნადეჟდა მერაბიშვილი ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები

 

 

მაკა ოქრუაშვილი მომსახურება

 

 

სოფო მსუქნიშვილი ამხანაგობა

 

 

სასოფლო სამეურნეო მიწის იჯარა და მხარეთა უფლება მოვალეობები მერი ლაბარტყავა

 

 

ომიაძე მაია ნასყიდობის ხელშეკრულება

 

 

საქრთველოს კანონმდებლობა ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ-ბელა ბეროძე

 

 

საქართველოს კანონმდებლობა ლიცენზიების შესახებ-ბელა ბეროძე

 

 

ნინო კვერნაძე სოლიდარული მოვალეები