ფატარიძე სოფიო – სიცოცხლის დაზღვევა

სოფო გუგეშაშვილი – სიცოცხლის დაზღვევა

თამარ რევია – ზიანის დაზღვევა

ქეთი ალადაშვილი – ავტო დაზღვევა

სიცოცხლის დაზღვევა-სოფიო ფატარიძე

ნონო მიმინოშვილი-უბედური შემთხვევის დაზღვევა

სტიქიური უბედური შემთხვევები-ნინო მი-მი-ნოშვილი

სტიქიური (უბედური) შემთხვევები-ნინო მი-მი-ნოშვილი

თინათინ პეტრიაშვილი საავტომობილო დაზღვევა ნაწილი 1

თინათინ პეტრიაშვილი საავტომობილო დაზღვევა ნაწილი 2

თინათინ პეტრიაშვილი საავტომობილო დაზღვევა ნაწილი 3

თინათინ პეტრიაშვილი საავტომობილო დაზღვევა ნაწილი 4