საჯარო ინფომაცია თეა თადლიაშვილი

 

ხათუნა ხაჩიძე ფსიქიატრიული დახმარების კანონი

 

ქეთევან ნაცვლიშვილი – სამოქალაქო აქტები 

 

ქეთევან ნაცვლიშვილი – სამოქალაქო აქტები ნაწილი 2  

 

ქეთევან ნაცვლიშვილი – სამოქალაქო აქტები ნაწილი 3

 

ქეთევან ნაცვლიშვილი – სამოქალაქო აქტები ნაწილი 4

 

მარი მიქაძე ადმინისტრაციული სამართალი

 

თეა თადიაშვილი ადმინისტრაციული წარმოება

 

თეა თადიშვილი ადმინისტრაციული აქტის გამოცემა და გამოქვეყნება