უჩა ქირია – შრომითი ხელშეკრულება სპორტში 

 

შრომითი ურთიერთიბები ფეხბურთში-დავით ომსარაშვილი

 

უჩა ქირია შრომითი ურთიერთობები სპორტში

 

უჩა ქირია შრომითი ურთიერთობები სპორტში

 

შრომის სამართალი სპორტში უჩა ქირია

 

ანა ფეიქრიშვილი მტკიცების ტვირთის მნიშვნელობა შრომით ურთიერთობებში