ქეთი ბერიშვილი –  საკუთრება

 

მარი მიქაძე – უძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულება

 

გოჩა ჩადუნელი – იპოთეკა

 

ქეთი ბერიშვილი-საერთო საკუთრება, საკუთრების შეძენა

 

 

ქეთი ბერიშვილი-საკუთრების შეძენა&ექსპროპროაცია

 

 

მარი მიქაძე უძრავი ნივთი

 

 

მარი მიქაძე უძრავი ნივთის ნასყიდობა

 

 

მარი ლაბარტყავა იჯარა

 

 

სოფო გუგეჩაშვილი იპოთეკის უზრუნველყოფილი სესხი ნაწილი 1

 

 

სოფო გუგეჩაშვილი იპოთეკის უზრუნველყოფილი სესხი ნაწილი 2

 

 

სოფო გუგეჩაშვილი იპოთეკის უზრუნველყოფილი სესხი ნაწილი 3

 

 

 ქეთი ბერიშვილი აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვითუთი

 

 

მაკა ოქრუაშვილი საკუთრება და მისი თავისებურებები

 

 

სალომე სხირტლაძე ოპოთეკა და აღსრულება