თამარ კურდღელაშვილი საჰაერო გადაზიდვა გადაყვანა

 

თამარ კურდღელაშვილი სადაზღვეო გადაზიდვები

 

თეა გაბატაშვილი  საჰაერო ჰადაზიდვების სამართლებრივი რეგულირება