ნაწილი 1 ნინო ჩაღრაგანიძე საპატენტო სამართალი 

 

ნაწილი 2 ნინო ჩაღრაგანიძე საპატენტო სამართალი 

 

ანო წიწავა- სასაქონლო ნიშნები